Band ( Khâu ): Band hay còn gọi là khâu, là loại khí cụ chỉnh nha có cấu tạo theo hình dáng răng của bạn, thông thường khâu được gắn vào răng hàm số 6 hoặc số 7 để làm điểm tựa, điểm neo của hệ thống niềng răng. Những đầu của dây cung sẽ được gắn vào khâu chỉnh nha, có tác dụng duy trì lực tác động của dây cung lên các răng khác.

Khí cụ nong hàm: Nong hàm là sử dụng loại khí cụ chuyên biệt, mục đích là để nới rộng cung hàm, tăng diện tích vòm miệng. Đồng thời nong hàm trên hoặc dưới sẽ giúp tạo khoảng trống để các răng hàm đó dịch chuyển dễ dàng hơn. Thông thường kỹ thuật này được áp dụng chủ yếu cho hàm trên, chỉ có một số ít trường hợp được sử dụng cho hàm dưới.