Ưu điểm của Rhein 83:Tính thẩm mỹ tối ưu. Khả năng ăn nhai tốt hơn. Chỉ định: Bệnh nhân bị tiêu xương lớn, không còn xương để đặt Implant

Tháo lắp liên kết Rhein 83 là giải pháp liên kết giữa phục hình tháo lắp và phục hình cố định bằng hệ thống Rhein 83 theo trục răng cố định liên kết với hàm khung hoặc hàm tháo lắp qua Attachment được đúc cố định trên răng sứ và các housing cap ở hàm giả